Mens aegra

19 tekstów – auto­rem jest Mens aeg­ra.

Sa­mot­ności nie da się od­pra­wić tłumem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 października 2017, 14:52

Miłość to syn­te­za bólu i przyjemności. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 października 2017, 21:12

Przygasam

Siedzę, pra­cuję, myślę, nie czuję. A może i czuję?
Czym jest więc to, co te­raz sie­dzi we mnie?
Nie do opi­sania, niczym mdła aura za oknem.
Wiele myśli, mało wniosków, apa­tyczna chwila.
Chcę wyjść z życia, chcę wyjść z siebie. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 23 października 2017, 14:01

Miarą praw­dzi­wego lęku jest to, czy nocą czu­jesz się bez­pie­cznie ze swoim odbiciem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 października 2017, 22:41

Widząc cię fan­tazjuję nie o to­bie, lecz o tym, co mogę ci zrobić. 

myśl • 22 października 2017, 22:33

Nie ma zba­wienia bez bólu. 

myśl • 22 października 2017, 18:28

Zat­ra­casz się w swo­jej du­mie, tworząc mur po­gar­dy dla in­nych. Lecz czy zas­ta­nawiałeś się nad tym, że każdy mur można obalić?

Do t. 

myśl • 22 października 2017, 16:25

Periodyk

Zna­my się na ty­le dob­rze, że wiesz co piję.
Zna­my się na ty­le słabo, że nie wiem jak spędzasz in­ne wieczory.
Zna­my się na ty­le długo, bym wie­działa, której no­cy zro­bisz mi drinka.
Zna­my się [...] — czytaj całość

dziennik • 20 października 2017, 13:25

Jes­teśmy jak naj­bliżej siebie, by móc odpłynąć jak najdalej. 

aforyzm • 20 października 2017, 12:56

Jes­tem egois­tką, słucham twoich prob­lemów, by za­pom­nieć o swoich. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 października 2017, 00:29

Mens aegra

Lubię próżność, lubię miłość, lubię seks, lubię samotność, lubię pusty bar, lubię atencję, lubię niestabilność. Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mens aegra

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 października 2017, 22:39yestem sko­men­to­wał tek­st Samotności nie da się [...]

25 października 2017, 20:57Mens aeg­ra sko­men­to­wał tek­st Trzeba się po­godzić z [...]

25 października 2017, 14:52Mens aeg­ra do­dał no­wy tek­st Samotności nie da się [...]

24 października 2017, 15:25Mens aeg­ra sko­men­to­wał tek­st Miłość to syn­te­za bólu [...]

24 października 2017, 13:16.Rodia sko­men­to­wał tek­st Miłość to syn­te­za bólu [...]

24 października 2017, 01:10Mens aeg­ra sko­men­to­wał tek­st Życie ma smak, wszys­cy [...]

23 października 2017, 22:36piórem2 sko­men­to­wał tek­st Miłość to syn­te­za bólu [...]

23 października 2017, 22:03Mens aeg­ra sko­men­to­wał tek­st Miłość to syn­te­za bólu [...]

23 października 2017, 21:54piórem2 sko­men­to­wał tek­st Miłość to syn­te­za bólu [...]

23 października 2017, 21:49Mens aeg­ra sko­men­to­wał tek­st Miłość to syn­te­za bólu [...]